صفحه اصلی > واحد ها  > فناوری اطلاعات 
 معرفی پرسنل:
                                          
    
                        نام ونام خانوادگی                         مدرک تحصیلی                                     سمت                                            شماره تماس                      
  مهراد هاشم زاده          لیسانس کامپیوتر                    مسئول انفورماتیک
  نوریه جزایری                             لیسانس کامپیوتر                  کارشناس IT

 

برنامه ها

 

 

 

 

شرح وظایف   

 

 

                                                                                                                                           فناوری اطلاعات