صفحه اصلی > واحد ها  > واحد های بهداشتی ستادی > مبارزه با بیماریهای واگیر 

معرفی پرسنل :

        نام ونام خانوادگی                                                     مدرک تحصیلی                                           سمت                                                           شماره تماس                      
آرش الوندی  فوق لیسانس  مسئول واحد بیماریهای واگیر  44244330
      حلیمه یعقوب فوق لیسانس  کارشناس بیماریهای واگیر   
       محمد رفیعی  لیسانس     
   فاطمه سال افزون     فوق لیسانس  کارشناس بیماریهای واگیر  
جعفر حاتمی       
ابراهیم علیزاده       
صالح باوردانی       
عدنان شناسی      
دانش حقگو      

 

 

برنامه های مراقبت و پیشگیری از بیماریهای واگیر در سطح شهرستان شامل:

·         اقای ارش الوندی

مسئول واحد بیماریها

·         خانم حلیمه یعقوبی

1.        بیماری های قابل پیشگیری با واکسن( فلج اطفال-سرخک- سرخچه- اوریون- کزاز- هپاتیت- دیفتری- سیاه سرفه )

2.        بیماری های مشترک بین انسان و حیوان ( تب خونریزی دهنده کریمه کنگو-- تب مالت و.....)

3.        بیماری های نوپدید

·         اقای محمد رفیعی

1.         بیماری های رفتاری به خصوص بیماری ایدز

2.          بیماری سل ( ریوی و خارج ریوی )

·         اقای عدنان باوردانی

1.        بیماری مالاریا

·         اقای جعفر حاتمی

مسئول ازمایشگاه حشره شناسی و ناقلین

بیماریهای منتقله از پشه آئدس

·         اقای عدنان شناسی

حیوان گزیدگی ، هاری و سالک

·         اقای مهدی یوسفی

مسئول زنجیره سرما

 

 

شرح وظایف :

شرح وظایف  واحد تخصصی پیشگیری و مبارزه با بیماریهای شهرستان

1.        تدوین برنامه عملیاتی سالانه بیماریهای واگیر و غیر واگیر

2.        نظارت بر زنجیره سرما و توزیع واکسن به تمامی مراکز بهداشتی و درمانی

3.        بیماریابی و کشف بیماران مسلول و درمان بیماران به صورت رایگان

4.        آمادگی کافی جهت کنترل طغیان بیماریها در منطقه تحت پوشش

5.        انجام واکسیناسیون در گروه های خاص (مننژیت وکزاز درسربازان وهپاتیت B درکارکنان بهداشتی وافراد درمعرض خطر)

6.        بیماریابی ،اجرای موازین پیشگیری وپیگیری ودرمان بیماری هایی که باید تحت مراقبت باشند

7.        برگزاری سمینارها وجلسات آموزشی در مورد تازه های بیماری جهت پرسنل بهداشتی و عموم مردم

8.        بیماریابی و کشف بیماران مبتلا به ایدز و درمان بیماران به صورت رایگان و انجام مشاوره در زمینه بیماریهای رفتاری

9.        تشکیل کمیته ها و جلسات برون بخشی و بین بخشی

10.    پیگیری موارد مثبت بیماریها

11.    آموزش بیماریها به گروه های هدف ( درون بخش و برون بخش )

12.    نظارت مستقیم ، ارزیابی و پیگیری نحوه اجرای برنامه های واگیر و غیرواگیر در کلیه واحدهای تحت پوشش شبکه

13.    آگاهی و بهره گیری از اطلاعات و آمارهای حیاتی و بهداشتی منطقه و بهره گیری از آنها در تحلیل موفقیت برنامه های مربوطه برای وضع موجود شهرستان

14.    اجرای برنامه آموزشی  پژوهشی و اجرایی برنامه ی بیماریهای واگیر و غیرواگیر در سطح شهرستان

15.    تهیه جزوه و پمفلت های آموزشی جهت گروههای هدف و درمعرض خطر