صفحه اصلی > واحد ها  > واحد های بهداشتی ستادی > مبارزه با بیماریهای غیرواگیر 

معرفی پرسنل :


        نام ونام خانوادگی                                                                مدرک تحصیلی                                               سمت                                                                 شماره تماس                         
               زهره بنار                لیسانس              مسئول واحد بیماریهای غر واگیر                     44244704
      شمس القمر خسرو خاور           فوق لیسانس             کارشناس بیماریهای غیر واگیر                            "

 

شرح وظایف واحد بیماریهای غیرواگیر:


فرایند تالاسمی و فنیل کتونوری


v.            تدوین برنامه عملیاتی

v.             جمع بندی آمار و ارسال به موقع فرم ها واطلاعات به معاونت بهداشتی دانشگاه

v.            اعلام اسامی و نشانی مرکز ویژه ی مشاوره تالاسمی وآزمایشگاههای جهت انجام آزمایش تالاسمی به اداره ثبت اسناد

v.            آموزش پرسنلی مراکز  و باز آموزی

vi.            آموزش نیرو های جدید

v.            شناسایی واعلام اسامی زوج ناقل تالاسمی ومشکوک به مرکز بهداشتی جهت پیگیری های بعدی

v.            تهیه  وتکثیر فرم های لازمه جهت مراکز و توزیع ان

v.            پایش بیمارستانهای مرتبط

v.            پایش مراکز تحت پوشش

v.            گزارش عملکرد و بررسی ارتقائ شاخص های مرتبط  وگرداوری اطلاعات وتجزیه وتحلیل وتفسیر آن

v.            جمع آوری و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات مربوط به زوجین فنیل کتونوری شناسائی شده پس از طرح غربالگری

v.            برگزاری روز جهانی تالاسمی وارائه گزارش به معاونت

v.            شرکت در کارگاه وجلسات مربوطه

v.            تهیه فرم بررسی موارد جدید بیمار تالاسمی ماژور و فنیل کتونوری وارسال به مراکز و معاونت

 

 
فرایند غربالگری نوزادان:

v.            تدوین برنامه عملیاتی

v.             جمع بندی آمارغربالگری نوزادان در خصوص هیپوتیروئیدی، فنیل کتونوری، فاوویسم

v.            دریافت و ارسال نمونه ها ی کل مراکز تحت پوشش به آزمایشگاه رفرانس

v.            هماهنگی با واحد نقلیه جهت جمع آوری و ارسال نمونه ها

vi.            دریافت لیست موارد مشکوک  بصورت روزانه از آزمایشگاه و اطلاع به مراکز نمونه گیری مربوطه در همان روز

v.            ثبت اطلاعات موارد مشکوک غربالگری شده در فایل کامپیوتری وپیگیری نتیجه آزمایشات نهایی

v.            پیگیری و پایش درمان بیماران هیپوتیروئید- فنیل کتونوری فاوویسم

v.             تهیه فرم های لازم جهت مراکز نمونه گیری  و توزیع آن

v.            آموزش و باز آموزی پرسنلی مراکز نمونه گیر (درقالب برگزاری کارگاه و جلسات )

v.            شرکت در جلسات و کارگاههای آموزشی

v.            آموزش نیروهای جدید الورود 

v.            پایش بیمارستانهای مرتبط

v.            پایش مراکز تحت پوشش

v.            گزارش عملکرد و بررسی ارتقائ شاخص های مرتبط

v.            برنامه ریزی برگزاری کشیک تعطیلات نوروز

 

   

 
فرایندهای  ایراپن ، شنوایی سنجی و بینایی سنجی:

 

 v.            ایراپن  

·         خطر سنجی سکته های قلبی و مغزی

·          پیشگیری و کنترل فشار خون بالا

·         پیشگیری و کنترل دیابت

·         پیشگیری و کنترل چربی های خون

·         پیشگیری، تشخیص زود هنگام و غربالگری سرطان روده بزرگ، پستان و دهانه رحم

.      برگزاری مناسبتهای بهداشتی (دیابت ، فشارخون ، سرطان ، پوکی استخوان ، قلب و عروق و ...)

v.            برگزاری جلسات آموزشی جهت پرسنل ادارات ، دانش آموزان ، گروه هدف و عموم

vi.            غربالگری تنبلی چشم برای سنین۳ تا ۶ سالگی

v.            غربالگری ،تشخیص و مداخله بموقع شنوایی نوزادان و کودکان

v.            برنامه ریزی  ثبت و گزارش دهی سرطان

v.            آموزش و بازآموزی پرسنل محیطی

vi.            جمع آوری ، کنترل ، تجزیه و تحلیل و ارسال به موقع آمار و اطلاعات

·        پایش و ارزشیابی مداوم برنامه اجرائی شهرستان و تلاش جهت رفع نارسائیها و بهبود عملکرد

·        پیشنهاد و مشارکت در اجرای آموزشهای عمومی جامعه در زمینه مسایل بیماری های غیرواگیر

·        همکاری و مشارکت دراجرای سایر برنامه های بهداشتی با نظر مقام مافوق

·        گزارش سالیانه پیشرفت و عملکرد برنامه

·        هماهنگی و جلب همکاری درون بخشی و سایر بخشهای اجتماعی در خصوص آموزش

 

شرح وظایف کارشناس سوانح و حوادث 

- تهیه برنامه عملیاتی استانی

- ثبت و گزارش مصدومین ثبت شده در بیمارستان

- ثبت و گزارش حوادث مربوط به چهارشنبه آخر سال

برنامه ریزی جهت مداخلات پیشگیرانه

 

 

 

 


شرح وظایف :