معرفی پرسنل:    

        نام ونام خانوادگی                          مدرک تحصیلی                                   سمت                                                     شماره تماس                      

       

                مهرزاد  زرنگار   

 فوق دیپلم            مسئول آموزش سلامت                 44244665
   

 

 

 

 

 

 

 

برنامه هر خانه یک پایگاه سلامت :


خودمراقبتی شامل اعمالی است اکتسابی ، آگاهانه و هدفدار که مردم برای خود ، فرزندان و خانواده شان انجام می دهند تا تندرست بمانند ،

از سلامت جسمی ، روانی و اجتماعی خود حفاظت کنند ، نیازهای جسمی ، روانی و اجتماعی خود را برآورده سازند، از بیماری ها یا حوادث پیشگیری کنند ، بیماریهای مزمن خود را مدیریت کنند و نیز از سلامت خود بعد از بیماری حاد یا ترخیص از بیمارستان حفاظت کنند .

اهداف کلی :

1 تربیت سفیر سلامت خانواده

2 تربیت رابط سلامت محله

3 آموزش دانشجو

اهداف اختصاصی :

1 تربیت یک سفیر سلامت بازای هر خانواده

2 تربیت یک رابط سلامت به ازای 40 سفیر سلامت خانواده

3 تربیت یک دانشجو به ازای هر 10 خانواده 

 

شرح وظایف :


1 - اجرای سیاست ها و برنامه های ابلاغ شده از دفتر آموزش و ارتقای سلامت

2 -  نیازسنجی آموزشی در کلیه مراکز و پایگاهها و خانه های بهداشت جهت استخراج مشکلات بهداشتی هر منطقه و در نهایت مشکلات  بهداشتی شهرستان و طراحی و اجرای طرحهای مداخله ای در جهت رفع این مشکلات

3 -   جلب حمایت همه جانبه مسئولان شهرستان از برنامه های آموزش و ارتقای سلامت

4 - آموزش کارکنان سایر واحدهای شبکه بهداشت شهرستان در حوزه های آموزشی ، ارتباطی و اطلاع رسانی

5 - فعال سازی رابطین آموزش ادارات و آموزش آنان و نظارت بر آموزشهایی که از طریق این افراد به پرسنل زیرمجموعه خود داده

 می شود

6   - بازدید فصلی از کلیه واحدهای تابعه شهرستان

7 -  برنامه ریزی واجرا و پایش و ارزشیابی برنامه هر خانه یک پایگاه 

8 -  برنامه ریزی واجرای برنامه های پایلوت

9 فرهنگ سازی برای خودمراقبتی فردی ، سازمانی ، اجتماعی در سطح شهرستان

10 جلب حمایت و همکاری درون بخشی برای پیشبرد برنامه های آموزش و ارتقاء سلامت

11 مشارکت در اجرای برنامه های سلامت در شهرستان