معرفی پرسنل:

        

               نام ونام خانوادگی                          مدرک تحصیلی                                سمت                                          شماره تماس                      
         مهری الماسی                                                                                   لیسانس مسئول سلامت خانواده 44244016
     زلیخا علی پرست                                                                              لیسانس  مسئول برنامه مادران  44244016
     منا اسماعیلی                                                                                      فوق دیپلم  مسئول سلامت مدارس ،نوجوانان وجوانان و برنامه کودکان    44244016
         اعظم نصیری                                                                                           لیسانس  مسئول برنامه سلامت باروری ، سالمندان ،میانسالان و ازدواجی      44244016
        الهام نیک بین                                                                                          فوق دیپلم  کارشناس سلامت جوانان ،نوجوانان و مدارس 44244016 

 

  برنامه ها :


  سالمندان :

اهداف : افزایش امید به زندگی ، کاهش عوامل خطر و بار بیماریها ،افزایش پوشش آموزش سالمندان


 سلامت سالمندان يكي از مسائل و مشكلات بهداشتي در اكثر جوامع است و مقابله با اين مشكلات نيازمند سياستگذاري و برنامه ريزي هاي دقيق و صحيح مي باشد. مسلما اكثر كشور هاي در حال توسعه كه برنامه فراگير در اين زمينه ندارند با مشكلات زيادي مواجه هستند.نيازهاي جسماني در سنين پيري از اهميت فراواني برخوردار هستند

و مسائل رواني ناشي از سالمندي نيز تحولات بسياري درروش زندگي اين گروه بوجود مي آورد. در دوره سالمندي شخص ممكن است بدليل محدوديت هاي مربوط به تغييرات پيري براي بدست آوردن نيازهاي اساسي به كمك ديگران نياز داشته باشد. در اين راستا، آموزش بهداشت و شيوه زندگي سالم به سالمندان و افراد خانواده آنان امر

مهمي است كه مي‌تواند بسياري از مشكلات ناشي از تغييرات پيري را كنترل و يا به تعويق انداخته و سلامتي سالمندان را حفظ نمايد.

 

فعالیت :

·         همکاری با بهزیستی جهت اجرای طرح پیشگیری از معلولیت در سالمندان

·         نظارت بر واحد های محیطی  و تکمیل چک لیست در خصوص اجرای برنامه مراقبت های ادغام یافته سالمند در سامانه سیب جهت کلیه خانه های بهداشت و مراکز شهری

·         ارسال شاخص های استخراج شده از سامانه به مراکز تحت پوشش جهت انجام مداخلات

·         جلب مشارکت و همکاری ادارات بهزیستی،کمیته امداد و بنیاد شهید در امر فراخوان مددجویان سالمند و ارجاع آنان به مراکز بهداشتی درمانی

·         نظارت بر اجرای برنامه مراقبت های سالمند در منزل جهت کلیه خانه های بهداشت و مراکز شهری

·         ارائه گزارش عملکرد  و نحوه اجرای مراقبت سالمندان در منزل توسط تیم سلامت هر سه ماه به استان

·         انعکاس مشکلات برنامه سالمندان شهرستان در جلسات شورای سلامت فرمانداری و جلسات سالمندان  بهزیستی

 

                                                                                                                                                                                                                                     

 

میانسالان :

 

 هدف کلی : پوشش فراگیر در دسترسی عادلانه به خدمات با کیفیت

هدف کمی: افزایش پوشش خدمات نوین سلامت میانسالان به میزان 70%جعیت تحت پوشش

انتظارات برنامه :

 

·         برگزاری کارگاه و اجرای برنامه خدمات نوین سلامت

·          افزایش پوشش مراقبت میانسالان زن ومرد

·         تدوین وارسال گزارش واجرای برنامه  خدمات نوین سلامت میانسالان

·         بررسی مستمر وردیابی ثبت وگردش اطلاعات سامانه

                                                                                                                                      

  سلامت باروری:


  هدف کلی : ارتقای سلامت باروری و فرزند آوری


  اهداف کمی :

 افزایش بارداری های برنامه ریزی شده                                                                                                                                

 افزایش رضایت مندی از زندگی زناشویی در چا رچوب سلامت باروری

 کاهش شیوع ناباروری های اکتسابی

 کاهش عوارض ناشی از بارداری ،سقط و زایمان

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 سلامت مادران:


اهداف کلی : افزایش امید به زندگی سالم ، ارتقای سلامت همه جانبه در ابعاد جسمی – روانی و اجتماعی        

اهداف کمی :     


·         کاهش نسبت مرگ مادران به کمتر از 15درصد در هزار تولد زنده

·         افزایش درصد زایمان طبیعی به میزان 15درصد سال پایه در پایان برنامه ششم

·         نظام مراقبت مادر پرخطر 

                                                                                                                                                                                                                         

شرح وظایف: سلامت نوزادان و کودکان

اهداف برنامه : افزایش امید به زندگی ، کاهش میزان مرگ کودکان زیر 5 سال ، ترویج تغذیه با شیر مادر

اجزاء برنامه : مراقبتهای ادغام یافته کودک سالم ، مراقبتهای ادغام یافته ناخوشیهای اطفال ( مانا ) ،ترویج تغذیه با شیر مادر، نظام مراقبت مرگ کودکان 59 – 1 ماهه ، مراقبتهای نوزادان ، غربالگری تکامل

انتظارات برنامه کودکان :

1- هماهنگی بین واحد های سلامت خانواده و گسترش شبکه در زمینه ثبت دقیق تعداد و علت مرگ کودکان زیر 5 سال

2- تشکیل بموقع کمیته های شیرمادر و مرگ کودکان (هر سه ماهه)

3-جلب همکاری ارگان های برون بخشی جهت شرکت در کمیته های مرگ و میر کودکان ( بهزیستی ، راهنمایی و رانندگی ، جهاد کشاورزی و ...)

4- تشکیل کارگروه های تخصصی با مضمون شایعترین علل مرگ و میر کودکان و ارسال صورتجلسات به استان

5-تحلیل شاخص های مرگ و میر ومراقبت کودکان بصورت مقایسه ای 6 ماهه و ارسال به مراکز جهت  ارائه واجرای مداخلات لازم

6- برنامه ریزی در خصوص افزایش پوشش غربالگری تکامل کودکان (ASQ)

7- پیگیری روند اجرای برنامه تماس پوست با پوست مادر و نوزاد و شروع تغذیه با شیر مادر در ساعت اول تولد(اقدام چهارم بیمارستانهای دوستدار کودک)

8- ارزیابی بیمارستان  داوطلب دریافت لوح دوستدار کودک


سلامت نوزادان و کودکان :

اهداف برنامه : افزایش امید به زندگی ، کاهش میزان مرگ کودکان زیر 5 سال ، ترویج تغذیه با شیر مادر

اجزاء برنامه :مراقبتهای ادغام یافته کودک سالم ، مراقبتهای ادغام یافته ناخوشیهای اطفال ( مانا ) ،ترویج تغذیه با شیر مادر، نظام مراقبت مرگ کودکان 59 – 1 ماهه ، مراقبتهای نوزادان ، غربالگری تکامل


انتظارات برنامه کودکان :

1- هماهنگی بین واحد های سلامت خانواده و گسترش شبکه در زمینه ثبت دقیق تعداد و علت مرگ کودکان زیر 5 سال

2- تشکیل بموقع کمیته های شیرمادر و مرگ کودکان (هر سه ماهه)

3-جلب همکاری ارگان های برون بخشی جهت شرکت در کمیته های مرگ و میر کودکان ( بهزیستی ، راهنمایی و رانندگی ، جهاد کشاورزی و ...)

4- تشکیل کارگروه های تخصصی با مضمون شایعترین علل مرگ و میر کودکان و ارسال صورتجلسات به استان

5-تحلیل شاخص های مرگ و میر ومراقبت کودکان بصورت مقایسه ای 6 ماهه و ارسال به مراکز جهت  ارائه واجرای مداخلات لازم

6- برنامه ریزی در خصوص افزایش پوشش غربالگری تکامل کودکان (ASQ)

7- پیگیری روند اجرای برنامه تماس پوست با پوست مادر و نوزاد و شروع تغذیه با شیر مادر در ساعت اول تولد(اقدام چهارم بیمارستانهای دوستدار کودک)

8- ارزیابی بیمارستان  داوطلب دریافت لوح دوستدار کودک