معرفی پرسنل:

                 نام ونام خانوادگی                                       مدرک تحصیلی                                                             سمت                                                          شماره تماس                                
       ابراهیم محمودی                     فوق لیسانس                            مسئول واحد محیط وکار 

                      44244329

               نرگس ابراهیمی مجد                       لیسانس                       کارشناس بهداشت محیط                           "
  بهنوش ابطحی                       فوق دیپلم                      کاردان بهداشت محیط                           "
     نجمه مشهدی زاده                   لیسانس             کارشناس بهداشت محیط                           "


* سرکارخانم بهنوش ابطحی

منطقه تحت پوشش : مراکز خدمات جامع سلامت گزیر ، چاه مسلم ، بستانه ، شهید رجایی و خانه بهداشت تابعه


برنامه ها :
1- برنامه امنیت و بهداشت مواد غذایی
2- برنامه دفاتر پیشخوان دولت
-3- برنامه آمار و اطلاعات واحد سلامت محیط ( تهیه ، تنظیم آمار و استخراج شاخص ها )
4- برنامه بهداشت محیط مدارس
-5- برنامه پیشگیری و کنترل اختلال های ناشی از کمبود ید (  
IDD )


* سرکارخانم نجمه مشهدی زاده


منطقه تحت پوشش : مراکز خدمات جامع سلامت کنگ ، بندرمعلم ، سایه خوش ، دژگان ، پدل و لمزان وخانه بهداشت تابعه


برنامه ها :
-1برنامه بهداشت آب و فاضلاب
-2متصدی آزمایشگاه آب و انجام آزمایش مربوطه
3برنامه آمار مربوط به آب و فاضلاب
-4برنامه بیمارستانها و مراکز درمانی


* سرکار خانم نرگس ابراهیمی مجد


منطقه تحت پوشش : مراکز خدمات جامع سلامت شهید باهنر ، لاوان ، مغویه ، چارک ، رستاق و مقام و خانه بهداشت تابعه


برنامه ها :
1- برنامه بهسازی محیط
2- برنامه مدیریت پسماند
3- برنامه شرکتهای سمپاشی
3.- برنامه دخانیات

 

شرح وظایف:

1- نظارت بر کلیه فعالیتهای بهداشت محیط در منطقه تحت پوشش

2- برنامه ریزی جهت بازدید منظم ( ماهیانه ) و پایش دوره ای منطقه تحت پوشش


3- تجزیه و تحلیل آمار و عملکرد کاردان / کارشناس مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش


4- ثبت منظم نتایج بازدید از مراکز مواد غذایی و اماکن عمومی ، کلرسنجی و ... منطقه تحت پوشش در سامانه


5- پیگیری و نظارت بر نحوه اجرای برنامه های آب و فاضلاب در سطح شهرستان


6- جمعبندی کلیه آمار مربوط به آب و فاضلاب با همکاری متصدی آمار واحد


7- نظارت مستمر بر فعالیت بهداشت محیط بیمارستان


8- پیگیری و همکاری با شهرداری درخصوص ساماندهی و جمع آوری فروشندگان دوره گرد مواد غذایی


9- پیگیری و همکاری با شهرداری و دهیاری ها ، اداره حفاظت محیط زیست در خصوص کنترل جمعیت سگهای ولگرد


10- پیگیری و نظارت بر نحوه اجرای مدیریت پسماند در سطح شهرستان


11- پیگیری چاپ و تهیه کلیه فرمهای مورد نیاز


12- کلرسنجی و نمونه برداری از شبکه توزیع ، منابع ، مخازن ذخیره آب ، شناگاهها و ...


13- نمونه برداری میکروبی و شیمیایی آب


14- نمونه برداری از مواد غذایی و نان


15- پیگیری شکایات کتبی ، تلفنی ، حضوری و سامانه 190شهروندان درخصوص مسائل مرتبط


16- برگزاری دوره های آموزشی جهت صنوف مختلف


17- ارایه برنامه آموزش واحد به گروههای هدف ( پزشکان ، کارشناسان ، بهورزان و ... )


18- ارایه برنامه کاری بصورت روزانه جهت انجام فعالیتهای مربوطه


19- انجام کلیه امورات دفتری ( مکاتبات ، پیگیری نامه ها و بایگانی ) و همچنین کار با رایانه


20- تهیه خبر مربوط به واحد و همکاری با مسئول روابط عموی شبکه در این زمینه