صفحه اصلی > ریاست  

نام : دکتر مرتضی سالمی

سمت : مدیر شبکه بهداشت و درمان بندرلنگه 

مدرک تحصیلی :  دکترا سیاست گذاری سلامت  (PHD)

رزومه تحصیلی : 

 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

مدرک تحصیلی دکتری «سیاست گذاری سلامت» از دانشگاه علوم پزشکی ایران

مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت از دانشگاه علوم پزشکی ایران

مدرک تحصیلی کارشناسی «بهداشت عمومی »از دانشگاه علوم پزشکی تهران

سوابق اجرائی  : 

معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان رودان

رئیس مرکز بهداشت شهرستان رودان

۱۵ سال سابقه کار و مسئولیت در بخش ها و واحدهای مختلف 

تلفن تماس : 44244015 - 076